Gratis ebok: Energipsykologi

Lær den helhetlige metoden som kartlegger talenter og ressurser - få dyp innsikt fra starten av samtalen.

Denne eboken er for deg som:

  • Ønsker å lære om et konkret verktøy som hjelper deg selv og andre med å bli mer bevisst på eget potensial og begrensninger. 
  • Vil lære hvordan du kan kombinere en modell om psykologiske typer/sider med en online identitetsprofil som vil vise personens dypereliggende motivasjon, talenter og utviklingspotensial. 
  • Jobber som coach, terapeut, veileder, psykolog, leder eller på andre måter med mennesker, og ønsker å bruke en metode som gir dyp innsikt fra et tidlig stadium i samtalen.
  • Savner en større forståelse for hva som skaper konflikt og hvordan den kan løses. 
  • Vil styrke samarbeidsevenen og miljøet på et team/ i en avdeling.

Energipsykologi gir deg adgang til dine og andres viktigste talenter og potensialer, og er dermed en unik nøkkel til utvikling, samarbeid og konfliktløsning. Filosofien bak verktøyet baserer seg på at et lykkelig og kreativt liv oppstår når man er seg selv og forstår hvordan ens unike identitet fortsatt kan utvikle seg.  

Last ned eboken her
 HumaNovas ebok om energipsykologi
 ved å klikke her.
KLIKK HER